Väl­kom­men!

Bullar, scones & semlor - - Innehåll - Eva Nord­lin­der Chefre­dak­tör Hem­ba­kat

Bul­lar... Ba­ra när jag hör or­det vatt­nas det ge­nast i mun­nen på mig. En stor kopp te el­ler kanske rent av ett glas med kall mjölk till ny­ba­ka­de bul­lar är så gott! I den här boken har vi bul­lat upp till den mil­da grad att jag lo­var att du kom­mer att hitta fle­ra re­cept som du ba­ra mås­te ba­ka.

Om jag själv får väl­ja så är äp­pel­göm­mor­na på si­dan 24 en fa­vo­rit. De är ba­ka­de på en kall­jäst deg och en va­ri­ant på den po­pu­lä­ra Rim­bo­bul­len. Det bäs­ta med en deg som kan jä­sa över nat­ten, är att man di­rekt på mor­go­nen kan nju­ta av ny­gräd­da­de bul­lar, ba­ra så där. Giff­lar­na med has­sel­nötskräm på si­dan 78 är ljuv­ligt go­da och ett mås­te för al­la oss som gil­lar nöt­ter.

En an­nan bul­le med många namn är sem­lan. El­ler sä­ger du hell­re fast­lags­bul­le el­ler fet­tis­dags­bul­le? Och hur vill du helst äta den, med varm mjölk, så kal­lad het­vägg, el­ler till en kopp kaf­fe el­ler te? Tes­ta att ba­ka en ny va­ri­ant på den tra­di­tio­nel­la sem­lan, se vå­ra re­cept på si­dor­na 117–129.

Ska du på ut­flykt el­ler vill ha ett gott mel­lan­mål så mås­te du ba­ra ba­ka piz­za­bul­lar. Vil­ket ge­ni­a­liskt bak­verk – de är bå­de go­da och mät­tan­de, se re­cept på si­dor­na 58 och 82.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.