KAN HUR LÄNGE RAS BRÖ­DET FÖRVA I FRY­SEN?

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Det va­ri­e­rar allt från ett par vec­kor till fle­ra må­na­der, men det bäs­ta är att själv av­gö­ra ef­ter smak, kon­si­stens och lukt. Ju fe­ta­re bak­verk, desto kor­ta­re tid är ett bra rikt­mär­ke. Tänk på att brö­det mås­te ha sval­nat helt in­nan det pac­kas i på­sar el­ler bur­kar och stop­pas i fry­sen, an­nars bil­das kon­dens på in­si­dan av på­sen/bur­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.