Kar­de­mum­mahjär­ta med jord­gub­bar

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Ba­ka ett läc­kert hjär­ta av ve­te­deg och fyll det med jord­gub­bar.

Ca 20 bi­tar

25 g jäst

3 dl mjölk, rumsvarm

¾ dl strö­soc­ker

1 krm salt

1 ägg

50 g smör, smält

2 tsk mald kar­de­mum­ma

8–9 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

25 g smör, smält

ca 2 dl jord­gub­bar, frys­ta

el­ler färs­ka

1 dl strö­soc­ker

Pens­ling

1 ägg

Gar­ne­ring

ro­sa pärl­soc­ker, se ne­dan

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke och blan­da ut den med mjöl­ken. Till­sätt strö­soc­ker, salt, ägg, smör, kar­de­mum­ma och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Knå­da de­gen smi­dig i ma­skin i 5–8 min el­ler dubb­la ti­den för hand. 2. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 50 min. 3. De­la de­gen i två de­lar. Kav­la ut dem till två rek­tang­lar, ca 75 x 20 cm på ett mjö­lat bak­bord. 4. Fyll­ning: Pens­la rek­tang­lar­na med smält smör. Skär jord­gub­bar­na i små­bi­tar och blan­da dem med strö­sock­ret. Lägg ut jord­gub­bar­na i en lång rad längs ena lång­sidan på bå­da rek­tang­lar­na. Rul­la ihop dem så att jord­gub­bar­na ham­nar i mit­ten. 5. Snur­ra de bå­da deg­läng­der­na runt varand­ra och lägg den snur­ra­de läng­den i en smord hjärt­for­mad spring­form, ca 2 li­ter. Låt den jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 6. Pens­la brö­det med upp­vis­pat ägg och strö över pärl­soc­ker. Sätt in for­men längst ner i ug­nen och sänk vär­men till 200 gra­der. Gräd­da i 25–35 min. Lägg alu­mi­ni­um­fo­lie över bul­len i slu­tet av grädd­ning­en om den får för myc­ket färg. Låt den sval­na i for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.