Sols­kens­bul­lar

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Saf­ti­ga va­niljkräms­fyll­da bul­lar som ski­ner som små so­lar på kak­fa­tet.

40 st

13 dl ve­te­mjöl, ca 800 g

1 dl strö­soc­ker

1 tsk salt

2 tsk he­la kar­de­mum­ma-

kär­nor, stöt­ta

150 g smör, rum­svamt

50 g jäst

5 dl mjölk

Fyll­ning

ca 4 dl va­niljkräm, hem-

gjord el­ler köpt

Pens­ling & gar­ne­ring

1 ägg

smör, smält

strö­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Häll det mesta av ve­te­mjö­let samt strö­soc­ker, salt och ny­stött kar­de­mum­ma i en stor bun­ke el­ler i en as­si­stent. Klic­ka i smö­ret. 2. Smu­la ner jäs­ten över in­gre­di­en­ser­na och till­sätt mjölk, upp­värmd till ca 37 gra­der. 3. Be­ar­be­ta allt till en blank och smi­dig deg som släp­per bun­kens kan­ter, i ca 5 min. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk till dub­bel stor­lek i ca 30 min. 4. Ta upp de­gen på ett mjö­lat bak­bord och knå­da den lätt. 5. De­la de­gen i fy­ra de­lar och rul­la dem till läng­der. De­la var­je längd i 10 de­lar och rul­la var­je del till en slät bul­le. Låt bul­lar­na jä­sa un­der bak­duk på plå­tar med bak­plåts­pap­per i ca 30 min. 6. Häll va­niljkrä­men i en sprit­spå­se. Det går även bra med en kraf­tig plast­på­se där du klip­per ett hål i det ena hör­net. 7. Sätt ug­nen på 250 gra­der. Gör ett hål med fing­ret i var­je bul­le. Fyll hå­let med va­niljkräm. Låt bul­lar­na jä­sa i ca 10 min. 8. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg och gräd­da dem mitt i ug­nen i 5–8 min. Låt dem sval­na. 9. Pens­la de av­sval­na­de bul­lar­na med smält smör och dop­pa dem i strö­soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.