Kall­jäs­ta soc­kerkring­lor

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Bul­lar som sma­kar ljuv­ligt av va­nilj och smör.

40–50 st

25 g jäst

2 ½ dl mjölk, kyl­skåpskall

4 ägg

250 g smör, kyl­skåpskallt

1 tsk salt

1 tsk bak­pul­ver

ca 15 dl ve­te­mjöl

1 ¼ dl vit si­rap

1 tsk hel kar­de­mum­ma,

stött

Fyll­ning

100 g smör, rumsvarmt

1 msk va­nilj­soc­ker

Till pens­ling

smör, smält

strö­soc­ker

va­nilj­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Dag 1: Kör al­la in­gre­di­en­ser i en as­si­stent i ca 10 min, el­ler knå­da dubb­la ti­den för hand, till en smi­dig och elas­tisk deg. 2. Täck bun­ken med plast­fo­lie och låt den stå i kyl­skåp till näs­ta dag. 3. Dag 2: Ta fram de­gen ur kyl­skåpet och låt den vi­la en stund. Kav­la se­dan ut de­gen till en stor rek­tang­el, 3–4 mm tjock, på mjö­lat bak­bord. Bred ut smö­ret till fyll­ning­en på de­gen och strö över va­nilj­sock­ret. 4. Vik de­gen dub­bel från lång­sidan och skär den i rem­sor från lång­si­da till lång­si­da, 1 ½–2 cm bre­da. Snur­ra var­je längd och for­ma dem till kring­lor. 5. Lägg kring­lor­na på plå­tar med bak­plåts­pap­per och låt dem jä­sa un­der bak­duk i ca 60 min. Sätt ug­nen på 210 gra­der. 6. Gräd­da kring­lor­na mitt i ug­nen i ca 8 min el­ler tills de är gyl­len­bru­na. 7. Pens­la kring­lor­na med smält smör och dop­pa ovan­si­dan i strö­soc­ker. Pud­ra över li­te va­nilj­soc­ker.

VISS­TE DU ATT... ...kring­lan fö­re­stäl­ler korslag­da ar­mar över brös­tet? Ett van­ligt sätt att be på me­del­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.