Klippt ci­tron­längd

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Klipp­ta läng­der är vack­ra och prak­tis­ka att bju­da på om man är många.

2 st

25 g jäst

3 ½ dl mjölk, fing­er­varm

¾ dl strö­soc­ker

1 ny­pa salt

¾ tsk mald kar­de­mum­ma

1 ägg

75 g smör, rumsvarmt

8–10 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

ca 75 g smör, rumsvarmt

¾ dl strö­soc­ker

1 ci­tron, ri­vet skal

Pens­ling & gar­ne­ring

1 ägg pärl­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Till­sätt mjöl­ken och blan­da tills jäs­ten har lösts upp. 2. Till­sätt strö­soc­ker, salt, kar­de­mum­ma, ägg, smör och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Rör ihop allt till en smi­dig deg och knå­da den kraf­tigt i någ­ra mi­nu­ter så glu­ten­trå­dar­na blir star­ka och läng­der­na luf­ti­ga. 3. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 45 min. 4. De­la de­gen i två de­lar och kav­la ut två rek­tang­lar, ca 35 x 40 cm. 5. Fyll­ning: Blan­da smör, strö­soc­ker och ci­tron­skal i en skål. Bred ut fyll­ning­en på deg­plat­tor­na. 6. Rul­la ihop rek­tang­lar­na från kort­si­dan och lägg rul­lar­na brett isär på en plåt med bak­plåts­pap­per. 7. Klipp rul­lar­na i cen­ti­me­ter­tjoc­ka ski­vor men spa­ra ½–1 cm ned­till så att de sit­ter ihop. Dra bi­tar­na åt si­dan, varan­nan hö­ger och varan­nan väns­ter. Böj fli­kar­na li­te bak­åt. 8. Låt läng­der­na jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 9. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg och strö över pärl­soc­ker. 10. Gräd­da läng­der­na längst ner i ug­nen i 30–35 min. Låt dem sval­na un­der bak­duk på plå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.