Kar­de­mum­ma- & va­niljkrans

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

En vac­ker krans med smak av kar­de­mum­ma och va­nilj.

2 st

25 g jäst

3 ½ dl mjölk, fing­er­varm

¾ dl strö­soc­ker

1 ny­pa salt

¾ tsk mald kar­de­mum­ma

1 ägg

75 g smör, rumsvarmt

8–9 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

ca 125 g smör, rumsvarmt

2 msk va­nilj­soc­ker

ca 1 tsk he­la kar­de­mum­ma-

kär­nor, mort­la­de

¾ dl strö­soc­ker

Pens­ling & gar­ne­ring

1 ägg, upp­vis­pat pärl­soc­ker man­del­spån

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Till­sätt mjöl­ken och blan­da tills jäs­ten lösts upp. Till­sätt strö­soc­ker, salt, kar­de­mum­ma, ägg, smör och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Blan­da ihop allt till en smi­dig deg och knå­da den kraf­tigt i någ­ra mi­nu­ter. 2. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 50 min. 3. De­la de­gen i två de­lar. Lägg den ena hal­van i kyl­skåp så att den in­te jä­ser för länge. Kav­la ut en rek­tang­el, ½–1 cm tjock. 4. Fyll­ning: Blan­da ihop smör, va­nilj­soc­ker, kar­de­mum­ma och strö­soc­ker. Bred ut hälf­ten av smör­bland­ning­en på de­gen. Rul­la ihop den till en rul­le och for­ma den till en krans. Fäst ihop än­dar­na or­dent­ligt och lägg den på en plåt med bak­plåts­pap­per. 5. Klipp kran­sen i cen­ti­me­ter­tjoc­ka ski­vor men spa­ra 1–2 cm i in­ner­kan­ten så att den sit­ter ihop. Dra för­sik­tigt ut bi­tar­na åt en si­da och lu­ta dem åt sam­ma håll. 6. Låt kran­sen jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Upp­re­pa sam­ma pro­ce­dur med de­gen i kyl­skåpet. 7. Pens­la kran­sen med ägg och strö över pärl­soc­ker och man­del­spån. 8. Gräd­da kran­sen längst ner i ug­nen i 30–35 min. Låt den sval­na på plå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.