Ka­nel­ve­tesnur­ra

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Ve­tekrans med en god och klas­sisk ka­nel­fyll­ning.

1 st

25 g jäst

2 1/2 dl mjölk, fing­er­varm

1/2 dl strö­soc­ker

1 krm salt

75 g smör, rumsvarmt

7–8 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

50 g smör, rumsvarmt

ca 2 msk va­nilj­soc­ker

ca 1 msk mald ka­nel

Pens­ling & gar­ne­ring

1 ägg

pärl­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Till­sätt mjöl­ken och blan­da tills jäs­ten har lösts upp. 2. Till­sätt strö­soc­ker, salt, smör och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Blan­da ihop allt till en smi­dig deg och knå­da den kraf­tigt i någ­ra mi­nu­ter så att glu­ten­trå­dar­na blir star­ka. 3. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 45 min. Blan­da un­der ti­den ihop al­la in­gre­di­en­ser­na till fyll­ning­en i en skål. 4. Knå­da ige­nom de­gen på ett mjö­lat bak­bord. Kav­la ut den till en rek­tang­el, ca 35 x 40 cm. Bred ut fyll­ning­en på deg­plat­tan. 5. Rul­la ihop rek­tang­eln från lång­sidan till en rul­le. De­la he­la rul­len ho­ri­son­tellt med en vass kniv. 6. Snur­ra ihop läng­der­na med snit­ty­tan ut­åt och for­ma den till en krans. Kläm ihop än­dar­na or­dent­ligt. 7. Lägg kran­sen på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt den jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 8. Pens­la kran­sen med upp­vis­pat ägg och strö över pärl­soc­ker. 9. Gräd­da snur­ran längst ner i ug­nen i 25–30 min. Låt den sval­na un­der bak­duk på plå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.