Snur­ri­ga piz­za­bul­lar

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Ma­ti­ga och su­per­go­da bul­lar som är per­fek­ta att ha med på ut­flykt el­ler att äta som mel­lan­mål. Välj gär­na an­nan fyll­ning som du gil­lar.

Ca 40 st

50 g smör

5 dl mjölk

50 g jäst

1 tsk salt

1 msk strö­soc­ker

1 ägg

ca 13 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning 1

1 dl chi­lisås

150 g rökt skin­ka

2 dl ri­ven ost

1 dl svar­ta kärn­fria oli­ver

1 msk tor­kad ore­gano

Fyll­ning 2

1 dl chi­lisås 150 g pep­par­sa­la­mi 2 dl ri­ven ost 1 dl svar­ta kärn­fria oli­ver 1 msk tor­kad ore­gano

Pens­ling

1 ägg ev ri­ven ost ev tor­kad ore­gano

GÖR SÅ HÄR

1. Smält smö­ret i en ka­strull. Häll på mjöl­ken och värm väts­kan till 37 gra­der. 2. Smu­la jäs­ten i en bun­ke. Lös den med li­te av väts­kan. Slå på res­ten av väts­kan till­sam­mans med salt, strö­soc­ker och ägg. 3. Till­sätt det mesta av ve­te­mjö­let, men spa­ra li­te till ut­bak­ning­en. Ar­be­ta allt till en smi­dig deg. Låt den jä­sa un­der en bak­duk i ca 30 min. Un­der ti­den de­gen jä­ser kan du för­be­re­da fyll­ning­en. 4. Strim­la skin­ka el­ler sa­la­mi fint och ski­va oli­ver­na i tun­na ring­ar. 5. Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och knå­da den. De­la den i två de­lar. Kav­la ut var­je del till en rek­tang­el. Ju tun­na­re, desto bätt­re. 6. Bred ut chi­liså­sen över he­la ytan ut­om på 1 cm ut­med ena lång­sidan. 7. Strim­la skin­ka el­ler sa­la­mi över samt ost och ore­gano. 8. Rul­la ihop som en rull­tår­ta. Skär bul­lar, 1 ½–2 cm bre­da, och lägg dem på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Låt dem jä­sa un­der bak­duk i ca 20 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 9. Pens­la bul­lar­na med ägg och strö even­tu­ellt li­te ri­ven ost och ore­gano över dem. Gräd­da dem mitt i ug­nen i 8–10 min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.