Äp­pel­ba­kel­ser

Med li­te smör­deg och två äpp­len kan du en­kelt ska­pa ba­kel­ser som ser ut som träd­går­dens ro­sor.

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

5 st Va­nilj­gräd­de

3 dl visp­gräd­de

1 1/2 msk strö­soc­ker

1 va­nilj­stång

Äp­pel­ba­kel­ser

2 äpp­len, gär­na rö­da

vat­ten

1/2 ci­tron, saf­ten

3 msk ap­ri­kos­mar­me­lad

1 msk vat­ten

5 smör­degs­plat­tor (425 g)

Fyll­ning

mald ka­nel strö­soc­ker ev ca 100 g man­del­mas­sa

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der. Pla­ce­ra ut 5 muf­fins­for­mar i en muf­fins­plåt. 2. Va­nilj­gräd­de: Häll visp­gräd­den i en skål och till­sätt strö­soc­ker. Skra­pa ur va­nilj­stång­en och till­sätt frö­na till gräd­den. Vis­pa gräd­den luf­tig och ställ in den i ky­len. 3. Äp­pel­ba­kel­ser: De­la äpp­le­na på mit­ten, kär­na ur dem och skär var­je hal­va i tun­na ski­vor. Ska­let ska va­ra kvar. Ju tun­na­re ski­vor, desto lät­ta­re att rul­la in dem i smör­de­gen. 4. Lägg äp­pel­ski­vor­na i en skål och täck dem med vat­ten. Till­sätt ci­tronsaft. Ställ in skå­len i mikrovågsugn och mik­ra på full ef­fekt i ca 3 min. Äpp­le­na ska va­ra li­te mju­ka. 5. Mik­ra ap­ri­kos­mar­me­lad och vat­ten i en li­ten skål på full ef­fekt i 1 min. 6. Kav­la ut smör­degs­bi­tar­na så att de blir li­te läng­re. Pens­la ap­ri­kos­mar­me­la­den på he­la plat­tan. Lägg de tun­na halv­må­nar­na av äpp­le längs med ena lång­sidan så att de stic­ker ut utanför smör­degs­kan­ten som en vå­gig kant. De ska över­lap­pa varand­ra. 7. Strö ka­nel och strö­soc­ker över äpp­le­na. Strö even­tu­ellt över man­del­mas­sa. 8. Ta tag i den and­ra lång­sidan och vik den över äpp­le­na så att de täcks li­te grann. Rul­la ihop läng­der­na från ena kort­si­dan till en ros och lägg dem i var sin muf­fins­form. Gräd­da ro­sor­na mitt i ug­nen i 25–30 min. 9. Ser­ve­ra äp­pel­ba­kel­ser­na var­ma med va­nilj­gräd­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.