Kall­jäs­ta man­del­läng­der med rå­soc­ker

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

För­be­red de­gen på kväl­len och låt den jä­sa i kyl­skåp un­der nat­ten.

2 st

50 g jäst

6 dl mjölk, kall

150 g smör, rumsvarmt

2 krm salt

1/2 dl rå­soc­ker

1/2 dl strö­soc­ker

2 tsk mald kar­de­mum­ma

12–15 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

ca 50 g smör, rumsvarmt

ca ¾ dl rå­soc­ker

100 g söt­man­del, fin­hac­kad

ca 2 msk va­nilj­soc­ker i mit­ten yll­ning­en man­delf Bred ut 2 cm sne­da, och skär bil­den av de­gen Flä­tan på si­dor­na. skå­ror på av ka­nel, en smet är fylld med er. strö­sock läg­ga smör och ge­nom att den and­ra. • Flä­ta de­gen över flik tvärs varan­nan . upp­i­från Bör­ja

Gar­ne­ring

1 ägg

rå­soc­ker

söt­man­del, hac­kad

man­del­flarn

GÖR SÅ HÄR

1. På kväl­len: Smu­la jäs­ten i en bun­ke och blan­da ut den med mjöl­ken. Till­sätt smör, salt, rå­soc­ker, strö­soc­ker, kar­de­mum­ma och till sist ve­te­mjö­let, li­te i ta­get. Knå­da de­gen kraf­tigt en stund. 2. Strö li­te ve­te­mjöl över de­gen och täck den med plast­fo­lie. Låt de­gen jä­sa i kyl­skåpet un­der nat­ten. 3. På mor­go­nen: De­la de­gen i två bi­tar. Kav­la ut dem till två rek­tang­lar. Bred smör i mit­ten av ¹/³ av deg­plat­tor­na. Strö över hac­kad man­del, rå­soc­ker och va­nilj­soc­ker. Skär ca 2 cm bre­da, sne­da snitt med en kniv el­ler degs­kra­pa. Flä­ta de­gen ge­nom att läg­ga varan­nan flik tvärs över den and­ra en­ligt bil­den ne­dan. 4. Lägg flä­tor­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt dem jä­sa un­der bak­duk i 30 min. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 5. Pens­la läng­der­na med upp­vis­pat ägg och strö över rå­soc­ker, hac­kad man­del och man­del­flarn. 6. Gräd­da flä­tor­na längst ner i ug­nen i 25–30 min. Låt dem sval­na un­der en bak­duk på ett gal­ler.

flä­tar du Så här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.