Nu­tel­la­sem­lor

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Den ul­ti­ma­ta sem­lan för gotte­gri­sen har en re­jäl klick has­sel­nötskräm un­der gräd­den.

Ca 10 st

25 g jäst

2 1/2 dl mjölk

75 g smör, smält

3/4 dl strö­soc­ker

2 krm salt

1 krm hjort­horns­salt

7–8 dl ve­te­mjöl

Pens­ling

1 ägg

Fyll­ning

ca 2 dl has­sel­nötskräm, t ex

Nu­tel­la

ca 3 dl visp­gräd­de

Gar­ne­ring

flor­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Blan­da mjöl­ken och smö­ret och värm det till 37 gra­der. Häll väts­kan över jäs­ten och rör om tills den har löst sig. 2. Till­sätt strö­soc­ker, salt, hjort­horns­salt och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Ar­be­ta de­gen smi­dig för hand el­ler i bak­ma­skin. 3. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 45 min. 4. Knå­da ige­nom de­gen på ett mjö­lat bak­bord. De­la de­gen i ca 10 bi­tar. For­ma var­je bit till en slät bul­le och lägg dem på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt bul­lar­na jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 5. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg. Gräd­da bul­lar­na mitt i ug­nen i 12–15 min. Låt dem kall­na un­der bak­duk på ett gal­ler. 6. Fyll­ning: Skär av ett lock på var­je bul­le. Gröp ur li­te av in­krå­met. Fyll med has­sel­nötskräm. Sprit­sa el­ler klic­ka på vis­pad gräd­de. Lägg på loc­ken och pud­ra över flor­soc­ker.

TURE SVENTON... ...in­hand­la­de si­na ”tem­lor” på Kon­di­to­ri Ro­sa där det fanns ”la­gom gräd­da­de sem­lor med gräd­den pö­san­des åt al­la håll” året runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.