Wi­e­ner­bröd

Bullar, scones & semlor - - In­ne­håll -

Sprö­da läc­ker­he­ter som ba­kas med kyl­skåpskal­la in­gre­di­en­ser för bäs­ta re­sul­tat.

Ca 18 st

50 g jäst

2 ½ dl mjölk

1 ägg

2 msk strö­soc­ker

½ tsk salt

8–10 dl ve­te­mjöl

400 g smör

Fyll­ning

2 dl mjölk

5 msk marsan­pul­ver

1–2 dl hal­lon­sylt

Gar­ne­ring

2 dl flor­soc­ker vat­ten

GÖR SÅ HÄR

1. Kyl al­la in­gre­di­en­ser, även ve­te­mjö­let och strö­sock­ret. 2. Smu­la ner jäs­ten i mjöl­ken. Till­sätt ägg, strö­soc­ker, salt och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Ar­be­ta snabbt ihop de­gen. Låt den vi­la i kyl­skåp i 10 min. 3. Kav­la ut de­gen till en rek­tang­el, ca 30 x 40 cm, på mjö­lat bak­bord. An­vänd en kall ka­vel. 4. Skär kyl­skåpskallt smör i 10–12 ski­vor. Lägg dem på ena hal­van. Läm­na kvar en fri kant på 2–3 cm. Vik upp kan­ter­na över smö­ret. Vik se­dan över den fria hal­van. Nyp till kan­ter­na. Vrid de­gen ett kvarts varv så att du har den vik­ta kan­ten mot dig. Kav­la för­sik­tigt ut de­gen till en rek­tang­el igen, ca 2 cm tjock. 5. Vik över en tred­je­del av de­gen mot mit­ten och vik se­dan över res­ten (ett tre­slag). Vrid de­gen ett kvarts varv så att du har skar­ven mot dig. Kav­la åter­i­gen ut de­gen till en rek­tang­el och vik se­dan ihop den i tre de­lar. Kav­la ut och vik ihop den yt­ter­li­ga­re två gång­er och lägg den se­dan hop­vikt och över­täckt i kyl­skåp i ca 15 min. 6. Fyll­ning: Häll mjöl­ken i en bun­ke och vis­pa i marsan­pulv­ret. Låt det stå kallt i ca 15 min. 7. Ta ut de­gen och kav­la ut den till en ca 1 cm tjock rek­tang­el. Skär 1–1 ½ cm bre­da rem­sor. Tvin­na och snur­ra ihop dem till åt­tor. Lägg åt­tor­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt dem jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 8. Lägg en klick va­niljkräm i ena hal­van av åt­tan och en klick sylt i den and­ra hal­van. Gräd­da brö­den mitt i ug­nen i 8–10 min. Låt dem sval­na på gal­ler. 9. Blan­da flor­soc­ker och li­te vat­ten till en tjock gla­syr och sprit­sa den på wie­ner­brö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.