Kar­de­mum­mak­rans

Bullar, scones & semlor - - In­ne­håll -

En saf­tig krans med ny­mort­lan­de kar­de­mum­makär­nor.

2 kran­sar

50 g jäst

50 g smör

5 dl mjölk

2 tsk he­la kar­de­mum­ma-

kär­nor, mort­la­de

1 ½ dl strö­soc­ker

1 tsk salt

1 ägg

ca 14 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

100 g smör, rumsvarmt

200 g ri­ven man­del­mas­sa

½ dl strö­soc­ker

1–2 msk he­la kar­de-

mum­makär­nor, mort­la­de

Pens­ling & gar­ne­ring

1 ägg

man­del­spån

pärl­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. 2. Smält smö­ret och blan­da ner mjöl­ken. Känn ef­ter så att bland­ning­en är fing­er­varm, ca 37 gra­der. Häll den se­dan över jäs­ten som lö­ses upp. 3. Blan­da ner öv­ri­ga in­gre­di­en­ser, till­sätt ve­te­mjö­let sist, li­te i ta­get. Ar­be­ta sam­man allt till en smi­dig deg. 4. Låt jä­sa un­der bak­duk i minst 1 tim. 5. Fyll­ning: Rör sam­man smör, man­del­mas­sa, strö­soc­ker och kar­de­mum­ma till en kräm. 6. Lägg de­gen på bak­bor­det och de­la den i två de­lar. Kav­la ut var­je del till en kvadra­tiskt plat­ta. Bred på hälf­ten av fyll­ning­en och rul­la ihop de­gen till en rul­le. Lägg den på en plåt och for­ma en ring. Klipp fli­kar i ring­en med en sax och lägg var­je flik åt mot­satt håll. 7. Låt jä­sa un­der bak­duk i ca 45 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 8. Pens­la med upp­vis­pat ägg och strö över man­del­spån och pärl­soc­ker. 9. Gräd­da var­je krans för sig i ned­re de­len av ug­nen i 20–25 min .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.