Wi­e­ner­kam­mar

Bullar, scones & semlor - - In­ne­håll -

Ba­ka sprö­da wie­ner­bröd­s­kam­mar och fyll dem med man­del­mas­sa.

Ca 20 st

50 g jäst

2 ½ dl mjölk

1 ägg

2 msk strö­soc­ker

½ tsk salt

8–10 dl ve­te­mjöl

400 g smör

Fyll­ning

150 g man­del­mas­sa

vat­ten

Pens­ling & gar­ne­ring

1 ägg­vi­ta

pärl­soc­ker

GÖR SÅ HÄR

1. Kyl al­la in­gre­di­en­ser, även ve­te­mjö­let och strö­sock­ret. 2. Smu­la ner jäs­ten i mjöl­ken. Till­sätt ägg, strö­soc­ker, salt och ve­te- mjöl, li­te i ta­get. Ar­be­ta snabbt ihop de­gen. Låt den vi­la i ky­len i 10 min. 3. Kav­la ut de­gen till en rek­tang­el, ca 30 x 40 cm, på mjö­lat bak­bord. An­vänd en kall ka­vel. 4. Skär kyl­skåpskallt smör i 10–12 ski­vor och lägg på den ena deg­hal­van. Läm­na kvar en fri kant på 2–3 cm. Vik upp kan­ter­na över smö­ret. Vik se­dan över den fria hal­van. Nyp till kan­ter­na. Vrid de­gen ett kvarts varv så att du har den vik­ta kan­ten mot dig. Kav­la för­sik­tigt ut de­gen till en rek­tang­el igen, ca 2 cm tjock. 5. Vik över en tred­je­del av de­gen mot mit­ten och vik se­dan över res­ten (ett tre­slag). Vrid den ett kvarts varv så att du har skar­ven mot dig. Kav­la åter­i­gen ut de­gen till en rek­tang­el och vik se­dan ihop den i tre de­lar. Kav­la ut och vik ihop den yt­ter­li­ga­re två gång­er och lägg den se­dan ihop­vikt och över­täckt i ky­len i ca 15 min. 6. Mo­sa man­del­mas­san med li­te vat­ten så att den blir bred­bar. 7. De­la de­gen i två de­lar. Kav­la ut deg­bi­tar­na till plat­tor, ca 24 x 30 cm. Bred fyll­ning­en på mit­ten. Vik si­dor­na över fyll­ning­en. Skär ca 4 cm bre­da läng­der. De­la läng­der­na i 8–10 cm långa bi­tar. 8. Lägg bi­tar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Skär 4 jack i bi­tar­na och böj kam­mar­na lätt. Låt dem jä­sa un­der bak­duk i ca 45 min. Sätt ug­nen på 250 gra­der. Pens­la brö­den med ägg­vi­ta och strö över pärl­soc­ker. 9. Gräd­da kam­mar­na mitt i ug­nen i 7–10 min.

VISS­TE DU ATT... ...i Kö­pen­hamn he­ter det­ta bak­verk wie­ner­brød me­dan det i Wi­en he­ter Ko­pen­ha­ge­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.