Ve­teru­tor med äpp­le & ka­nel

Bullar, scones & semlor - - In­ne­håll -

Saf­ti­ga bul­lar med äpp­le, ka­nel och ko­kos på top­pen.

Ca 24 bi­tar

25 g jäst

2 dl mjölk, fing­er­varm

125 g smör, rumsvarmt

1 ägg

1 ny­pa salt

1/2 dl strö­soc­ker

ca 7 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

ca 25 g smör, rumsvarmt

2 msk strö­soc­ker

1 msk va­nilj­soc­ker

Gar­ne­ring

4–5 äpp­len

ca 2 msk brun fa­rin strö

el­ler strö­soc­ker ca 2 tsk mald ka­nel ri­ven ko­kos

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Till­sätt mjöl­ken och blan­da tills jäs­ten lösts upp. Till­sätt smör, ägg, salt, strö­soc­ker och ve­te­mjöl, li­te i ta­get. Blan­da ihop allt till en smi­dig deg och knå­da den kraf­tigt i någ­ra mi­nu­ter. 2. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 45 min. 3. Knå­da ige­nom de­gen på ett mjö­lat bak­bord och de­la den i två de­lar. Kav­la ut den ena bi­ten till en rek­tang­el, ca 35 x 25 cm. Lägg den i en lång­pan­na (med sam­ma mått) för in­ne­hål­la ska in­te bull­deg bul­lar­na blir • En ve­te­mjö l för då myc­ket tor­ra. li­te hår­da och smi­dig och ska va­ra et och • De­gen bak­bord Mjö­la klad­dig. fast­nar lätt de­gen in­te a så att hän­dern med den. när du ar­be­tar med bak­plåts­pap­per. 4. Bred på smör, strö över strö- och va­nilj­soc­ker. Kav­la ut den and­ra deg­bi­ten till sam­ma stor­lek och lägg den ovan­på. Tryck ihop kan­ter­na li­te. 5. Ska­la äpp­le­na och skär dem i klyf­tor, ½–1 cm tjoc­ka. Lägg dem i 3–4 ra­der ovan­på de­gen och tryck till li­te. Pud­ra över brun fa­rin strö el­ler strö­soc­ker, ka­nel och ko­kos. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 6. Gräd­da bul­len längst ner i ug­nen i 25–30 min. Låt den sval­na och skär den i ru­tor. t i någ­ra kraf­tig Knå­da de­gen bak­mask in, gär­na i mi­nu­ter, mjö­let ådar­na i glu­ten­tr så att bul­lar­na Då blir blir star­ka. go­da. luf­ti­ga­och jä­sa till cir­ka • Låt de­gen un­der den dub­bel stor­lek kan n. Ti­den jäs­ninge förs­ta vär­men e på be­ro­end va­ri­e­ra . rum­met i

du Så lyc­kas bull­de­gen med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.