LÅNG EL­LER ING? KORT JÄSN

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

Snabbjäs­ning: Om du har bråt­tom och vill att en deg ska jä­sa snab­ba­re kan du stäl­la bun­ken med deg i en disk­ho med li­te ljum­met vat­ten i bot­ten el­ler i ett varmt ut­rym­me. Jäst­svam­par­na för­ö­kar sig snab­bast mel­lan 28 och 32 gra­der. Vid 40 gra­der dör de. De­gen jä­ser även snab­ba­re om den täcks med plast­fo­lie.

Kall­jäs­ning: Det är en­kelt och smi­digt att för­be­re­da de­gen på kväl­len och ser­ve­ra ny­gräd­dat bröd till fru­kost. An­vänd då kal­la in­gre­di­en­ser och låt de­gen jä­sa över­täckt med plast­fo­lie i kyl­skåp över nat­ten. Ta fram de­gen och ställ den i rumstem­pe­ra­tur me­dan ug­nen blir varm på mor­go­nen.

Mins­ka på jäs­ten: Ett van­ligt bröd­re­cept in­ne­hål­ler of­ta 5–6 dl degväts­ka och 25 gram jäst. Det går bra att dra ner på mäng­den jäst men då be­hö­ver de­gen jä­sa li­te läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.