Em­ma Blom­berg

CHICS NYA RE­DAK­TÖR, 27 ÅR

Chic (Sweden) - - Contributors -

Var fin­ner du din klädin­spi­ra­tion? ”Öve­rallt. Från ett snyggt mo­deplock el­ler en per­sons Instagram­flö­de. Men fram­förallt av coo­la kvin­nor som strun­tar i allt som sta­vas reg­ler.” Vil­ket är ditt fa­vo­rit­mär­ke just nu? ”Ef­ter Ro­de­b­jers AW17-vis­ning blev jag be­satt av de li­la och rö­da plag­gen, helst i kom­bi­na­tion. Så jag sä­ger Ro­de­b­jer.” Pa­ris el­ler New York? ”Pa­ris! Är kär i Pa­ris.” Vem dröm­mer du om att in­ter­vjua? ”Em­ma Wat­son, Michel­le Oba­ma el­ler Beyon­cé (al­la som kän­ner mig vet att det är­li­ga sva­ret är Håkan Hell­ström).” Hur ser den ul­ti­ma­ta sön­dags­kväl­len ut? ”Äls­kar sön­dags­kväl­lar! Gör du dem ex­tra my­si­ga blir ju hel­gen så myc­ket läng­re känns det som. Den ul­ti­ma­ta sön­dags­kväl­len in­leds med att jag kom­mer hem från ett löp­pass. Mid­dag och sen mys deluxe i sof­fan med min kil­le fram­för en bra se­rie.” Bäs­ta jobb­pep­pen? ”Att tän­ka att du är grym och kla­rar allt. Och att skri­va lis­tor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.