Mi­chae­la Ha­mil­ton

CHICS KRÖNIKÖR, 25 ÅR

Chic (Sweden) - - Contributors -

Vem in­spi­re­ras du av mo­de­mäs­sigt? ”Mi­na kom­pi­sar. Har tu­ren att ha ex­tremt väl­kläd­da vän­ner.” Bäs­ta re­san du gjort? ”Svårt! Är som al­la and­ra be­satt av att re­sa. Mest in­tres­san­ta re­san dock var nog när min fa­milj och jag åk­te via Kai­ro/Gi­za en dag in­nan vår slut­des­ti­na­tion och be­sök­te py­ra­mi­der­na. Det kän­des overk­ligt att få ta del av.” Hur ser den per­fek­ta ute­kväl­len ut? ”Nu­för­ti­den är det en re­dig mid­dag med ro­li­ga vän­ner följt av nå­gon skvätt GT på ett stäl­le som stäng­er se­nast 02. Pas­sar mig per­fekt.” Vil­ken färg på läpp­stift fö­re­drar du? ”Rött. För evigt.” Du får va­ra vem du vill för en dag – vem är du? ”En ka­me­ra­man i Pla­net Earth-tea­met.” Har du nå­got guil­ty ple­a­su­re? ”Jag har en hel drös. Röd­vin, cigg och sås främst.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.