CALVIN KLEIN + RAF SIMONS

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Un­der New York fashion we­ek pre­sen­te­ra­de Calvin Kle­ins nya chefs­de­sig­ner Raf Simons sin förs­ta kol­lek­tion för mo­de­hu­set. Kol­lek­tio­nen är en hyll­ning till ame­ri­kanskt mo­de och fle­ra plagg pryds av USA:s flag­ga.

– Det är fram­ti­den, det är då­ti­den, det är art de­co, stor­s­tan, ame­ri­kans­ka wes­tern… allt och ing­et. Det är in­te en era, det är in­te en sak, in­te en look. Allt är en mix av oli­ka ka­rak­tä­rer och in­di­vi­der, pre­cis som USA självt, sä­ger Raf själv om kol­lek­tio­nen.

Raf Simons kick­star­ta­de si­na förs­ta må­na­der som kre­a­tiv le­da­re ge­nom att by­ta ut Calvin Kle­ins iko­nis­ka log­ga. Skill­na­den är hår­fin – de ti­di­ga­re ge­me­ner­na är er­sat­ta med ver­sa­ler. Log­gan ska pry­da samt­li­ga plagg i kol­lek­tio­ner­na fram­ö­ver och kom­mer att by­tas ut vart­ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.