MI­CHAE­LA FORNI X FLATTERED

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Mo­de­pro­fil, in­flu­encer, ent­re­pre­nör, för­fat­ta­re – Mi­chae­la For­nis cv är långt. Nu kan hon dess­utom läg­ga till sko­de­sig­ner på lis­tan då hon är ak­tu­ell med ett sam­ar­be­te med sko­mär­ket Flattered. Re­sul­ta­tet är en san­dal in­spi­re­rad av chi­ca ita­li­ens­ka kvin­nor och käns­lan hon själv får när hon se­mest­rar kring Me­del­ha­vet. Kol­lek­tio­nen släpps i som­mar.

San­dal, Mi­chae­la Forni + Flattered, 1 595 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.