Re­dak­tions­chef

Chic (Sweden) - - Redaktionens Val -

Nu vill jag bä­ra långa skjor­tor i kom­bi­na­tion med kap­por i ka­mel­to­ner, helst la­ger på la­ger. Jag in­spi­re­ras av Her­mès stil­re­na vår­kol­lek­tion – fylld av skä­ra ny­an­ser och mid­je­höga un­der­de­lar. En ef­ter­läng­tad week­end till Pa­ris står näst på tur där mi­na ny­in­köp­ta klac­kar från Hu­go Boss gär­na får gö­ra de­but på sta­dens ga­tor.

Kru­ka, Bros­te Co­pen­ha­gen, 357 kr. LERDEKOR Jag har to­talt kä­rat ner mig i ke­ra­mik. Den här va­ri­an­ten från Bros­te Co­pen­ha­gen har en här­lig rin­nan­de färg som sve­per kru­kans topp. Mås­te in­för­skaf­fas in­om kort!

TWIST Ör­häng­en med en de­signtvist lyf­ter mi­ni­ma­lis­tis­ka out­fits till att bli snäp­pet ro­li­ga­re. Ör­häng­en, & Ot­her Sto­ri­es, 390 kr.

Bords­lam­pa, Lightwork, 6 500 kr. LIGHTEN UP Jag har bli­vit med skriv­bord och be­hö­ver en snygg bords­lam­pa som ly­ser upp se­na jobb­kväl­lar.

T-shirt, Gan­ni, 549 kr. CROISSANT Ro­li­ga tryck på trö­jor har bli­vit min nya me­lo­di.

Väs­ka, ”Rock­stud Buc­ket”, Va­len­ti­no, 10 586 kr.

Sol­glas­ö­gon, Eli­za­beth and Ja­mes, 1 560 kr.

Klac­kar, Hu­go Boss, 3 299 kr.

Skjort­klän­ning, Sam­søe Sam­søe, 1 199 kr.

Byx­or, Ro­de­b­jer, 1 899 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.