Mo­de­blog­ga­re

Chic (Sweden) - - Redaktionens Val -

Jag läng­tar ef­ter vår och färg! Mar­ni SS17 in­spi­re­rar med pa­stell­fär­ger som jag för förs­ta gång­en gär­na vill bä­ra. Jag to­nar ner det gul­li­ga med rå­de­nim, sto­ra ör­häng­en och ac­cent­fär­ger.

T-shirt, Gan­ni, 549 kr. Snea­kers, Cé­li­ne, 6 900 kr. På öns­ke­lis­tan i vår – mi­na drömsnea­kers! BA­BY BLUE

PURPLE PASSION Li­la är en stor trend­ku­lör just nu och i vår sat­sar jag gär­na på la­ven­del­to­ner. Skjor­ta, We­ek­day, 600 kr. Ör­häng­en, Mar­ni, 3 700 kr.

RAW DENIM Jeans i al­la dess for­mer lig­ger mig varmt om hjär­tat, men just nu suk­tar jag ef­ter rå­de­nim! High­ligh­ter, Be­ne­fit, 315 kr.

BRILLIANT FI­NISH Klä hell­re upp än klä ner. De här ör­häng­e­na bär jag mer än gär­na bå­de till fest och var­dags i vår.

I CHOOSE Det per­fek­ta se­tet, äls­kar ex­akt allt med det­ta! Jac­ka, FWSS 2 299

Väs­ka, Pro­en­za Schou­ler, 13 300 kr.

Sol­glas­ö­gon, Gan­ni, 1 649 kr.

Stic­kad väst, Ro­de­b­jer, 1 599 kr.

Jeans, We­ek­day, 500 kr.

Kjol, FWSS, 1 799 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.