KLOCK­REN ESSENS

Chic (Sweden) - - Redaktionens Gäster -

Jag fick den­na doft av en kom­pis på min fö­del­se­dag och kan sen dess in­te tän­ka mig att bä­ra nå­got an­nat. Sen­su­ell ar­ki­tektvil­la och whis­ky är min tolk­ning av den, och så vill man ju dof­ta tän­ker jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.