KNYT I MID­JAN

Chic (Sweden) - - Guide -

Att kny­ta en trö­ja, en skjor­ta el­ler var­för in­te en sjal i mid­jan är ett sty­ling­knep som an­vänts fo­re­ver. Men den här sä­song­en hit­tas bäst knyt­kun­ska­per hos män­nen där knu­ten ha­sats långt ner på höf­ten el­ler ap­pli­ce­rats näst in­till upp i arm­hålor­na. Den först­nämn­da sti­len ger ett av­slapp­nat och obrytt in­tryck me­dan den sist­nämn­da ger dig en mer upp­styrd look och ett par läng­re ben på kö­pet!

Väs­ka i can­vas och skinn, Dag­mar, 3 995 kr.

Skjor­ta, H&M, 349 kr.

San­da­ler, BOYY, 3 300 kr.

T-shirt, Sandro Pa­ris, 1 250 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.