TOUCH OF SOUT­HERN

Chic (Sweden) - - Guide -

Kol­lek­tio­nen Flo­rens är en ny tex­til­se­rie de­sig­nad av Bri­ta Swe­den. Sor­ti­men­tet bju­der på en liv­full mix av väv­da mat­tor, fil­tar och kudd­fo­dral i gra­fis­ka möns­ter. Fär­ger­na går i sol­blek­ta to­ner av grönt, grått och ro­sa som ge­nast för tan­kar­na till me­del­ha­vets om­sorgs­ful­la an­da.

Mat­ta, Flo­rens, 150x200 cm, 4 450 kr. Kudd­fo­dral, Cus­hion Cop­per, 495 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.