Sty­list

Ju­lia Stridh

Chic (Sweden) - - Redaktionens Gäster -

Den här sä­song­en är jag ex­tra svag för det Phoe­be Phi­lo för Cé­li­ne har ska­pat. Hen­nes fi­na och mi­ni­ma­lis­tis­ka es­te­tik twistat med en li­ten gnut­ta sport och funk­tion är som per­fek­tion och det bäs­ta av två värl­dar. Den ljus­blåa kris­pi­ga skjor­tan har ald­rig känts så­här fräsch ti­di­ga­re.

Byx­or, Ti­ger of Swe­den, 1 999 kr.

Kjol, Jill San­der, 6 700 kr. VECKADE MÅSTEN I min gar­de­rob hit­tar du en egen sek­tion av plis­se­ra­de kjo­lar för det finns ing­et jag kän­ner mig snyg­ga­re i.

Stol, Hans Weg­ner, ”CH-27 Lounge Chair”, ca. 50 000 kr. DANSK DE­SIGN Den här sto­len mat­char jag gär­na med knal­li­ga fär­ger hem­ma. Hårt mö­ter mjukt – li­te som un­der Cé­li­nes vis­ning.

Väs­ka, Pro­en­za Schou­ler, 13 900 kr.

Snea­kers, Adi­das, 1 099 kr. OLD SCHOOL Retrosnea­kern är här för att stan­na och har verk­li­gen job­bat sig in på mo­desce­nen. Med den­na sko blir du snygg och be­kväm i allt!

Se­rum, Mi­zon, 330 kr.

Na­gel­lack, JINSoon, 180 kr.

Strum­por, & Ot­her Sto­ri­es, 90 kr.

Ör­häng­en, Pa­me­la Lo­ve, 3 250 kr.

Hoodie, H&M, 299 kr.

Trai­ners, H&M, 199 kr.

Bh, Cos, 250 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.