Vå­rens sto­ra trend­bi­bel

Tyd­li­ga 80-tals­in­flu­en­ser, färg­star­ka ny­an­ser och som­ri­ga möns­ter. Vå­ren och som­ma­rens ca­t­walkt­ren­der är lätt­bur­na, kax­i­ga och ro­man­tis­ka på sam­ma gång. Nyc­kelor­den för sä­song­en är mo­no­kro­ma looks, tyd­ligt fo­kus på ax­lar, mid­ja och fem­tio ny­an­ser av ne­on.

Chic (Sweden) - - News - Av CAS­SAND­RA LIND­BLOM fo­to ANTONI RUIZ ARAGÓ

DEN BLOMSTER- TID NU KOM­MER

Tänk “som­ma­räng” och “bloms­ter­krans” som led­ord när du in­ve­ste­rar i vå­rens all­ra mest stil­säk­ra print. Sty­la med en tuff bi­ker­jac­ka för en rå­a­re look el­ler gå all in på det ro­man­tis­ka te­mat och bär blommor från topp till tå.

POWERKOSTYMEN

Flör­ta med 80-ta­let när du väl­jer ko­stym i som­mar. Mar­ke­ra mid­jan på en i övrigt lös pass­form med andro­gy­na in­slag och låt ax­lar­na stå i fo­kus à la Cé­li­ne, Ti­bi och Chloé. Ald­rig ti­di­ga­re har vi suk­tat så myc­ket ef­ter ax­el­vad­dar...

SÄG DET MED ETT TRYCK

Låt trö­jan ta­la sitt kla­ra språk i vår och som­mar och se till att bä­ra ett bud­skap du står för. I tider som des­sa är fe­mi­nis­tis­ka tryck och kax­i­ga ci­tat med en stor dos girl power en själv­klar, vik­tig (och varmt väl­kom­men!) trend.

80-TA­LET

När vi in­te trod­de att vi kun­de få nog av 90-ta­let vri­der vi till­ba­ka kloc­kan yt­ter­li­ga­re och sneg­lar på 80-ta­lets he­ta par­ty­looks med bre­da ax­lar, mar­ke­rad mid­ja och in­slag av ne­on­fär­ger och me­tal­lic.

MAR­KE­RAD MID­JA

Låt skär­pet lyf­tas ett par snäpp och ham­na i mid­jan igen. Sneg­la ex­tra myc­ket på bre­da va­ri­an­ter med blaf­fi­ga spän­nen som bry­ter av din look och ska­par en slim­mad sil­hu­ett i mit­ten.

VOLANGER

Om du trod­de att vo­langtren­den ha­de bör­jat eb­ba ut är det dags att tän­ka om – för nu läg­ger vi i näs­ta väx­el. Ro­man­tis­ka volanger och mer ex­tra­va­gan­ta snitt är själv­kla­ra nyckel­de­tal­jer i vår. Vi sneg­lar spe­ci­ellt på den upp­da­te­ra­de skjor­tan som gör sig all­ra bäst med krås och volanger.

ALL WHITE Vitt, vitt, vitt. Sä­song­ens all­ra mest själv­kla­ra – och oprak­tis­ka – trend sta­vas vitt, crè­me och ägg­skal i kom­bi­na­tion med varandra. Gå mot lju­sa­re tider även när du tän­ker sty­ling i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.