Trend: Färgexplosion

Chic (Sweden) - - News -

Vå­gat, färg­starkt och lek­fullt sam­man­fat­tar vå­rens mest liv­ful­la trend. In­ten­si­va ne­o­ner kom­bi­ne­ras med blomstri­ga möns­ter och pa­stel­ler – pre­cis som Ba­len­ci­a­ga (och vi) vill ha det!

20 1. Trö­ja, We­ek­day, 300 kr. 2. Blus, Ba­len­ci­a­ga, 6 800 kr. 3. Klän­ning, Ne­ver Denim, 499 kr. 4. Topp, Top­shop, 250 kr. 5. Klän­ning, Ro­de­b­jer, 2 999 kr. 6. Fin­stic­kad trö­ja, Za­ra, 139 kr. 7. Klän­ning, Ne­ver Denim, 499 kr. 8. Ör­häng­en, Bik Bok, 99 kr. 9. Klac­kar, Gi­an­vi­to Ros­si, 4 500 kr. 10. Bh, We­ek­day, 140 kr. 11. Klän­ning, Gan­ni, 1 599 kr. 12. An­kel­boots, Ri­ver Is­land, 899 kr. 13. Byx­or, J.Lin­de­berg, 1 400 kr. 14. Trö­ja, Fall Win­ter Spring Sum­mer, 1 350 kr. 15. Ring, Pie­ces, 99 kr. 16. Klän­ning, Za­ra, 299 kr. 17. Na­gel­lack, Ci­a­té, 169 kr. 18. Väs­ka, Za­lan­do, 799 kr. 19. Väs­ka, Ma­ri­mek­ko, 2 450 kr. 20. Sol­glas­ö­gon, Su­per­mar­ket, 899 kr.

15

13

5

11

18

7

3

6 1

2

16

4

10

14

19

12

17

9 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.