Vå­rens par­fym­ny­he­ter

Sä­song­ens mest sprud­lan­de och livs­be­ja­kan­de doft­ny­he­ter är vår­ver­sio­ner av vå­ra fa­vo­ri­ter från förr. Här hit­tar du din nya par­fympart­ner och tip­sen som ger jack­pot i doft­djung­eln.

Chic (Sweden) - - News - av FILIP­PA BERG

1. Fes­ti­val fo­re­ver

Esca­da är ex­per­ter på att fånga den flyk­ti­ga dof­ten av som­mar. I 25 år har mo­de­hu­set syss­lat med sin föl­je­tong av år­li­ga som­mar­dof­ter. Fi­es­ta Ca­ri­oca är ett fruk­tigt glans­num­mer som in­leds med hal­lon och pas­sions­frukt för att se­dan över­gå i var­ma no­ter av pas­sions­blom­ma och apel­sin­blom. Av­slut­nings­vis möts mysk och ce­der­trä som läm­nar ett sen­su­ellt av­tryck i ba­sen. Par­fym, Esca­da, “Fi­es­ta ca­ri­oca”, 30 ml Edt, 420 kr.

2. Frukstund

Mis­so­ni släpp­te sin de­but­doft i fjol och föl­jer upp med en Edt tilläg­nad sol­ned­gång­en. Den star­tar med ett frukt­fat fyllt med nashipä­ron, smult­ron och blod­a­pel­sin. I hjär­tat blom­mar ros och pi­on som får en trä­ig tyngd av ädel­trä i ba­sen. Par­fym, Mis­so­ni “Mis­so­ni”, 30 ml Edt, 475 kr.

3. Sen­su­ell sval­ka

Det se­nas­te till­skot­tet i YSL:s be­ro­en­de­fram­kal­lan­de doft­se­rie Black Opi­um är blom­mi­ga­re, fris­ka­re och grö­na­re än si­na fö­re­gång­a­re. Den öpp­nar med upp­fris­kan­de ci­trus som får säll­skap av gar­de­nia i hjär­tat. I ba­sen har ori­gi­na­lets dubb­la es­pres­so er­satts av is­kaf­fe i sen­su­ell för­e­ning med mysk och amb­ra. Par­fym, YSL, “Black opi­um flo­ral shock”, 30 ml Edp, 565 kr.

4. Vår­bu­kett

Vår­ver­sio­nen av Jim­my Choos själv­be­tit­la­de doft är blom­mi­ga­re och mer fruk­tig än sin för­la­ga. Den bör­jar med ber­ga­mott och hi­bis­kus­blom­ma som se­dan över­går till nek­ta­rin >>

och pi­on i hjär­tat. Ba­sen be­står av sen­su­ell mysk och ce­der­trä.

Par­fym, Jim­my Choo, “Jim­my Choo l’eau”, 40 ml Edt, 455 kr.

5. Blom­mig säl­ta

Di­or har blåst nytt liv i sin äls­ka­de doft J’Ado­re. Ylang ylang, per­si­ka och salt (!) har ad­de­rats till ori­gi­na­lets vi­ta blom­bu­kett be­stå­en­de av jas­mi­ne sam­bac, ne­r­o­li och tu­be­ro­se. Re­sul­ta­tet är en sprud­lan­de doft som ger mer­smak. Par­fym, Christi­an Di­or, “J’ado­re in joy”, 50 ml Edt, 775 kr.

6. Re­sort reality

Klän­nings­kung­en Elie Saabs se­nas­te doft­kre­a­tion är en sol­skens­hi­sto­ria som öpp­nar med syr­lig man­da­rin och för­fö­risk fran­gi­pa­ni. I hjär­tat hit­tar vi ru­bin­rö­da gra­na­täpp­len och en vit blom­bu­kett av jas­min och apel­sin­blom. Ba­sen be­står av be­ro­en­de­fram­kal­lan­de patchou­li. Par­fym, Elie Saab, “Le par­fum re­sort col­lec­tion fes­ti­val edi­tion”, 50 ml Edt, 625 kr.

7. Mor­gon­dagg

Vå­rens ver­sion av Miu Mi­us hyl­la­de de­but­doft är fris­ka­re och grö­na­re än ori­gi­na­let med mor­gon­dag­gig lil­je­kon­valj i top­pen, vit pi­on i hjär­tat och aki­ga­la-trä (en ny doft­not som på­min­ner om patchou­li, pep­par och oud) i ba­sen. Par­fym, Miu Miu, “Miu Miu l’eau bleue”, 30 ml Edp, 595 kr

8. En hyll­ning till vå­ren

Lan­cô­mes livs­be­ja­kan­de suc­cé­doft “La vie est bel­le” har fått ett vå­ri­ga­re vo­ka­bu­lär där ori­gi­na­lets iris följs av jas­min sam­bac och sol­mog­na pä­ron. I hjär­tat lig­ger lil­je­kon­valj och des­sert­no­ter av va­nilj och kan­de­rad frukt som grun­das av vär­man­de patchou­li i ba­sen. Par­fym, Lan­cô­me, “La vie est bel­le bou­quet de prin­temps”, 50 ml Edp, 845 kr.

9. Bos­si­ga blommor

Kar­riär­kvin­nan kopp­lar av i vå­rens blom­mi­ga upp­la­ga av Boss Ma Vie. Kak­tus­blom­ma ger udd i top­pen och för­med­lar själv­stän­dig styr­ka. Jas­mi­ne sam­bac och ro­se ab­so­lu­te möts i det ro­man­tis­ka hjär­tat som tas ned på jor­den av ce­der­trä, amb­ra och san­del­trä i ba­sen. Par­fym, Hu­go Boss, “Boss ma vie flo­ra­le”, 30 ml Edp, 560 kr.

4

2

1

3

8

5

6

7

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.