Ju­ven­tus 2010-tal un­der Ag­nel­li

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

2010/11: Miss­lyc­kat förs­ta år, slu­tar sjua i li­gan och mis­sar bå­de Cham­pi­ons Le­a­gue och Eu­ro­pa Le­a­gue. 2011/12: Ut med det gam­la, in med det nya. Andrea Pir­lo (Mi­lan), Fa­bio Qu­ag­li­a­rel­la (Na­po­li), Mir­ko Vu­ci­nic (Ro­ma) och Mar­co Bor­ri­el­lo (Ro­ma) till­hör­de dem som köp­tes in. Vann li­gan, fy­ra po­äng fö­re Mi­lan. Men sats­ning­en kos­ta­de, klub­ben gick back med näs­tan en mil­jard kro­nor. 2012/13: Vin­ner li­gan med nio po­äng fö­re Na­po­li och slår ut ­re­ge­ran­de mäs­tar­la­get Chel­sea i Cham­pi­ons Le­a­gue-grupp­spe­let. Är dock chans­lö­sa mot bli­van­de mäs­tar­na Bay­ern Mün­chen i kvarts­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.