SÅ MYC­KET DE­LAR UE­FA UT TILL CL-KLUB­BAR­NA JUST

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

TO­TALT: 12 mil­jar­der kro­nor som är upp­de­lat i två pot­ter: re­sul­tat­bonus och mark­nads­an­de­lar. Dess­utom ut­går en ex­tra bonus på 475 mil­jo­ner kro­nor för playoff-la­gen där 19 mil­jo­ner går till vin­nar­na, de som får en CL­bil­jett, och 28 mil­jo­ner går till de som får spe­la Eu­ro­pa Le­a­gue. Re­sul­tat­bonu­sen av­ser seg­rar i grupp­spe­let och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.