8–0

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Två gång­er har ett lag vun­nit med 8–0 i Cham­pi­ons Le­a­gue, vil­ket är Li­ver­pool 2007 och Re­al Madrid 2015. Och där­med har för­stås ock­så två lag för­lo­rat med mot­sva­ran­de, hi­sto­ris­ka siff­ror och des­sa är Be­sik­tas, som blev köl­ha­la­de av eng­els-män­nen, och Mal­mö FF, som för­ned­ra­des av Re­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.