DEN RÖDVITA MUREN

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Ar­se­nal – fak­tiskt! – har re­kor­det för an­tal håll­na nol­lor i rad med si­na tio mat­cher. Fak­tum är att man in­te släpp­te in ett en­da mål från det att Mar­kus Ro­sen­berg gjor­de mål för Ajax i den 71:a mi­nu­ten av and­ra grupp­spels­mat­chen hös­ten 2005 till det att Samu­el Eto’o kvit­te­ra­de till 1–1 för Bar­ce­lo­na i den 76:e mi­nu­ten av Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len i maj 2006. To­talt sett släpp­te Ar­se­nal in­te in ett en­da mål på 995 mi­nu­ter och Jens Lehmann stod 648 av dem och Ma­nu­el Al­mu­nia 347.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.