KUNGARNA av COME­BACK

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Newcast­le är den en­da klubb som för­lo­rat si­na tre förs­ta mat­cher i grupp­spe­let av CL för att än­då mäk­ta med att gå vi­da­re till näs­ta run­da. ”Toon” stod för be­drif­ten hös­ten 2002 då Craig Bel­lamy av­gjor­de den sista mat­chen i grup­pen, mot Fey­e­no­ord, med sitt 3–2-mål i den 91:a mi­nu­ten. Ett mål som allt­så tog Newcast­le för­bi Dy­na­mo Ki­ev och upp på and­ra plats i ta­bel­len, bakom Ju­ven­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.