CHAM­PI­ONS EL­LER RUNNERS UP-LE­A­GUE?

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

De lär­de tve­kar. Bay­er Le­ver­ku­sen är näm­li­gen det en­da lag som ta­git sig till Cham­pi­ons Le­a­gu­e­fi­nal (för­lust mot Re­al Madrid 2002) ut­an att nå­gon­sin ha vun­nit sin egen li­ga (i det här fal­let Bun­de­s­li­ga) och tilläg­gas kan även att när Man­ches­ter Uni­ted vann sin hi­sto­ris­ka CL-ti­tel 1999 del­tog var­ken de el­ler fi­nal­mot­stån­dar­na från Bay­ern Mün­chen i tur­ne­ring­en som li­ga­mäs­ta­re i si­na re­spek­ti­ve län­der. Uni­ted blev så­le­des fak­tiskt den förs­ta ­li­gatvå­an att vin­na tur­ne­ring­en.

Le­ver­ku­sen i fi­nal 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.