360 MIL­JO­NER

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Den mest sed­da Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­chen hit­tills, vil­ken även var det mest sed­da id­rotts­hän­del­sen un­der he­la 2013, var fi­na­len mel­lan Bay­ern Mün­chen och Bo­rus­sia Dort­mund det­ta år som sågs av 360 mil­jo­ner tv-tit­ta­re värl­den runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.