MAKAAY SNABBAST

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Ne­der­län­da­ren Roy Makaay har gjort det snab­bas­te må­let i Cham­pi­ons Le­a­gue-histo­ri­en. Bay­ern Mün­che­nan­fal­la­ren be­höv­de ba­ra 10,12 se­kun­der på sig för att spräc­ka nol­lan på Re­al Madrid den 7 mars 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.