Thi­a­go MOT­TA

CL-bibeln - - PARIS SG -

Född: 1982-08-28. 187 cm, 83 kg.

Land: Ita­li­en. Kom från: In­ter, 2012. Ue­fa­mat­cher/mål: 55/3. Lands­kam­per/mål: 30/1.

Från sin djupt lig­gan­de mitt­fälts­po­si­tion har Mot­ta un­der någ­ra år kun­nat lä­sa av spe­let och bril­je­ra så­väl med fel­fria passningar som i när­kamps­spe­let. I EM fick han ut­stå en hel del kri­tik från ­kräs­na sup­port­rar se­dan han till­de­lats klas­sis­ka trö­ja num­mer 10.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.