Gr­ze­gorz KRYCHOWI­AK

CL-bibeln - - PA­RIS SG -

Född: 1990-01-29. 186 cm, 83 kg.

Land: Po­len. Kom från: Se­vil­la, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 27/2. Lands­kam­per/mål: 39/2.

Den de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren hyl­la­des enormt för si­na in­sat­ser i Se­vil­la, där han age­ra­de sköld åt för­sva­ret. Boll­vin­na­re som dess­utom be­sit­ter sto­ra kva­li­té­er i hu­vud­spe­let. Åter­vänt till Frank­ri­ke, där han ti­di­ga­re spe­lat i åt­ta år.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.