1995

CL-bibeln - - PARIS SG -

Ef­ter att ha vun­nit sin and­ra li­ga­ti­tel fick PSG äran att del­ta i re­la­tivt ny­star­ta­de Cham­pi­ons Le­a­gue. Led­da av stjär­nor som Ge­or­ge We­ah, Da­vid Gi­no­la och Raí gick de fram som en ång­vält i grupp­spe­let – trots att Bay­ern Mün­chen, Spar­tak Moskva och Dy­na­mo Ki­ev stod för mot­stån­det vann PSG samt­li­ga sex mat­cher. I kvarts­fi­na­len sänk­te där­ef­ter Vin­cent Guérin Bar­ce­lo­na in­nan Mi­lan blev för svå­ra i se­min och be­seg­ra­de PSG med 3–0 to­talt.

Drygt 20 år och en enorm mängd cash se­na­re är se­mi­fi­nal­plat­sen fort­satt oö­ver­träf­fad i klub­bens CL-histo­ria.

Guérin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.