SKAGÖRAPSGTILLMAKTFAKTORIEUROPA

CL-bibeln - - PARIS SG -

FINNS INGA BE­GRÄNS­NING­AR

Ef­ter fy­ra ra­ka kvarts­fi­na­ler fick det va­ra nog. Nu sik­tar Pa­ris Saint-Ger­main på att ta sig läng­re i Cham­pi­ons Le­a­gue – och de gör det un­der led­ning av en trä­na­re som vet hur man vin­ner i Eu­ro­pa.

– För­vänt­ning­ar­na är väl­digt hö­ga i en så­dan här stor klubb, det är en klubb för vin­na­re, sa Unai Eme­ry en­ligt Sky Sports på sin förs­ta press­kon­fe­rens som PSG-trä­na­re.

Med tre ra­ka Eu­ro­pa Le­a­gue-tit­lar i ba­ga­get är det nu han som gö­ra klub­ben till en makt­fak­tor även i Eu­ro­pa.

– Vad är be­gräns­ning­en för det här la­get? Det finns ing­en...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.