SKAFYLLA TOMRUMMET EF­TER’IBRA’

CL-bibeln - - PARIS SG -

ING­EN PRESS

Zla­tan Ibrahimovic har läm­nat klub­ben. Er­sät­ta­ren? Han fanns re­dan i trup­pen. I maj, när frå­gor­na bör­ja­de dy­ka upp sa pre­si­den­ten Nas­ser AlK­he­lai­fi att de re­dan har Edin­son Cavani. Uru­gu­ay­a­nen me­nar att han in­te kän­ner nå­gon press över att er­sät­ta svens­ken.

– Press? Nej. Al­la spe­la­re har sitt eget sätt sätt att spe­la på. Jag kän­ner ing­en press. Det är en per­son­lig ut­ma­ning för mig, att gö­ra mitt bäs­ta, att vin­na tit­lar, att gö­ra mål för mitt lag och att hjäl­pa till när det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.