FÖR­SVAR

CL-bibeln - - PA­RIS SG -

En Thi­a­go Sil­va som le­der styr­kor­na är enormt be­ty­del­se­fullt ba­ra det. Men han är in­te en­sam, lång­t­i­från. En im­po­ne­ran­de bredd där de kan stäl­la upp med två full­go­da för­svar. För­svars­styr­kan syns kanske bäst i sta­tisti­ken, Ba­ra 19 in­släpp­ta mål i Li­gue 1 för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.