MITTFÄLT

CL-bibeln - - PARIS SG -

Så­väl på de två sit­tan­de mitt­fälts­po­si­tio­ner­na som på kan­ter­na är det spräng­fyllt av kva­li­té. Det en­da frå­ge­teck­net kret­sar väl egent­li­gen kring num­mer 10-po­si­tio­nen, där Pas­to­re känns väl­digt en­sam. På det sto­ra he­la ett mittfält som kan vin­na CL, ut­an tve­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.