TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - PARIS SG -

Tre ra­ka EL-tit­lar vi­sar att Eme­ry be­härs­kar cup­spe­let i Eu­ro­pa som få and­ra. Spän­nan­de trä­nar­namn som dock in­te haft nå­got ti­di­ga­re upp­drag hos nå­gon av de all­ra störs­ta. Ti­den i PSG lär ut­vi­sa om vi in­om kort be­näm­ner Eme­ry som ett av de främs­ta trä­nar­nam­nen el­ler ej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.