Mo­ha­med ELNENY

CL-bibeln - - ARSENAL -

Född: 1992-07-11. 180 cm, 67 kg.

Land: Egyp­ten. Kom från: Ba­sel, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 38/3. Lands­kam­per/mål: 17/3.

Köp­tes in un­der vin­terup­pe­hål­let och blev nå­got av en spel­mäs­sig upp­gra­de­ring mot kol­le­gan Co­que­lin då han bort­sett från det fy­sis­ka ha­de en nå­got bätt­re pass­nings­fot och av­slut­nings­fot. Kon­kur­re­rar med Ram­sey om att lö­pa mest i la­get.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.