VI­DA­RE PÅ BOR­T­A­MÅL – GE­NOM ATT NÄTA HEM­MA

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Vå­ren 2003 möt­tes In­ter och Mi­lan i se­mi­fi­na­len på San Si­ro/Gi­u­sep­pe Me­az­za. Ef­tersom det­ta är sam­ma are­na, och hem­ma­plan för bå­da la­gen, var det in­tres­sant att Mi­lan ha­de lot­tats som bor­t­a­lag i re­tur­mö­tet. Det­ta ef­tersom förs­ta mat­chen slu­ta­de 0–0 och den and­ra 1–1 var­på Mi­lan gick vi­da­re på bor­t­a­mål ge­nom att gö­ra mål på sin egen are­na. Och fi­na­len be­seg­ra­de man se­dan Ju­ven­tus. Så kan det ock­så gå.

San Si­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.