Så föl­jer du tur­ne­ring­en

CL-bibeln - - NEWS -

Åt­ta grup­per, 94 mat­cher – och allt sänds i tv. Via­sat Sport sän­der samt­li­ga Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­cher i höst, an­ting­en i tv el­ler på ­Vi­aplay.

Mat­cher­na går som ti­di­ga­re i Via­sat Premium, Via­sat Fot­boll, Via­sat Sport, Via­sat Mo­tor, Via­sat Hoc­key, TV3 och TV3 Sport. Samt­li­ga mat­cher, ­in­klu­si­ve dem som vi­sas i ka­na­ler­na ovan, går ock­så att se i Vi­aplay.

Eu­ro­pa Le­a­gue, med bland and­ra Ös­tersund, Mi­lan och Ar­se­nal, sänds i Disco­ve­rys ­ka­na­ler, främst Eu­rosport och

Ka­nal 9.

Foto: THINKSTOCK, TT

Ma­rio Mand­zu­kics c­ykelspark i fi­na­len för Ju­ven­tus val­des av Ue­fa.com-lä­sar­na till det vack­ras­te m­ålet i Cham­pi­ons­Le­a­gue 2016/17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.