HOC­KEY FEBER Upp e Ho e

TILL­SAM­MANS MED OSS

CL-bibeln - - NEWS -

O’Le­a­rys är en plats för al­la, en plats där fans träf­fas oav­sett vil­ket lag det är som spe­lar. Vi är in­te ba­ra pas­sio­ne­ra­de sportfans, vi äls­kar även mat och dryck. At­mo­sfä­ren på O’Le­a­rys pas­sar per­fekt när du vill träf­fa gam­la och nya vän­ner. Un­der hös­ten kom­mer vi vi­sa mat­cher från de mest po­pu­lä­ra ligor­na - NHL, SHL, Hoc­key­all­svens­kan, CHL och World Cup. Håll ut­kik ef­ter vil­ka mat­cher som du vill se och bo­ka bord på er fa­vo­rit-O’Le­a­rys. www.ole­a­rys.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.